Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate face trimitere la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt administrate de către Bio Nera Plant S.R.L.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Bio Nera Plant S.R.L. („Societatea”) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienţii/potenţialii clienţi („Utilizatorii”) i le furnizează.

Datele personale care pot fi solicitate acestora sunt: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, adresa, telefon, adresa de e-mail, date bancare necesare confirmării plăţii preţului produselor oferite de Societate.

Scopul colectării datelor este stabilirea contactului cu  Utilizatorii, informarea acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului www.neraplant.ro („Site-ul”), ofertele acestuia, situația contului Utilizatorilor de pe Site, evoluția şi starea comenzilor, precum şi evaluarea produselor şi a serviciilor oferite. 

Prin completarea datelor personale în formularul de creare de cont şi/sau de comandă, Utilizatorul declară că acceptă în mod necondiţionat ca datele personale să fie incluse în baza de date a Site-ului, înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 33654, şi îşi dau  acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către Societate, afiliaţii şi colaboratorii/partenerii săi contractuali pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Societate, afiliaţii şi colaboratorii/partenerii săi de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi a comportamentului consumatorului. De asemenea, acordul expres şi neechivoc include şi dreptul Societăţii de a transfera aceste date personale afiliaţilor, colaboratorilor/partenerilor săi contractuali, agenţiilor de recuperare a creanţelor, dacă va fi cazul.

În cazul în care refuză furnizarea datelor solicitate, Societatea nu va avea posibilitatea de a le furniza Utilizatorilor produsele oferite.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari în scopurile menţionate anterior: afiliaţilor, colaboratorilor/partenerilor săi contractuali, agenţiilor de recuperare a creanţelor, dacă va fi cazul.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Bio Nera Plant S.R.L. cu sediul social în Slatina Nera, Mănăstirea Nera, județul Caraş-Severin sau la adresa de e-mail nera.plant@gmail.com.  Dacă unele din datele personale furnizare sunt incorecte, Utilizatorii sunt rugaţi să ne informeze cât mai curând posibil.